DEEP CLEAN (VỆ SINH CHUYÊN SÂU)

99.000

Vệ sinh toàn bộ giày bằng dung dịch vệ sinh nhập khẩu và dụng cụ chuyên dụng (không làm bào mòn chất liệu giày) Không lo bóng tróc, phai màu, ố vàng Quy trình kiểm địch chất lượng 4 bước nghiệm ngặt.

Mô tả

Dịch vụ Deep Clean (Vệ sinh chuyên sâu) là một trong những dịch vụ vệ sinh giày tại Ghét Ẩu. Dịch vụ này bao gồm:

  • Vệ sinh toàn bộ giày bằng dung dịch vệ sinh nhập khẩu và dụng cụ chuyên dụng (không làm bào mòn chất liệu giày)
  • Không lo bóng tróc, phai màu, ố vàng
  • Quy trình kiểm địch chất lượng 4 bước nghiệm ngặt.
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section